Alles over een uitvaart in Leeuwarden

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Vanaf het moment dat een arts in bijvoorbeeld het Medisch Centrum Leeuwarden heeft verteld aan een patiënt dat hij of zij niet meer te behandelen is en dat de patiënt zal sterven aan de ziekte die hij of zij heeft, verandert de zorg. De zorg was er tot nu toe volledig op gericht om de patiënt beter te maken, als dat niet meer mogelijk is zal de zorg zich er op gaan richten om de patiënt een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te kunnen bieden in de laatste levensfase.

Palliatieve zorg is er niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de directe dierbaren. Palliatieve zorg gaat verder dan alleen de medische zorg. De zorg kan ook bestaan uit bijvoorbeeld geestelijke zorg. Mensen die te horen hebben gekregen dat ze ongeneeslijk ziek zijn hebben vaak heel veel vragen. Sommige patiënten worden boos, anderen heel verdrietig of angstig voor de dood en het sterfbed. Met geestelijke hulp kunnen patiënten geholpen worden in de laatste levensfase om het sterfbed op die manier zo dragelijk mogelijk te maken.

Veel mensen die ongeneeslijk ziek zijn kiezen er voor om hun laatste levensfase thuis door te brengen. Dat is mogelijk als de zieke kan rekenen op hulp van naasten (mantelzorg) en thuiszorg. Als iemand niet meer kan voorzien in het huishouden is het vaak ook mogelijk om hulp in het huishouden te krijgen. Er zijn ook mensen in Leeuwarden die vrijwillig hulp bieden aan ongeneeslijk zieke mensen. Om in aanmerking te komen voor hulp moet de patiënt beschikken over een zogenaamde indicatiestelling. Deze indicatiestelling wordt verstrekt door het CIZ aan de hand van de indicatiestelling wordt bepaalt of en hoeveel hulp iemand kan krijgen. Vaak wordt er een eigen bijdrage gevraagd voor de palliatieve zorg. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de patiënt (gezinssamenstelling, inkomen etc.).

Definitie palliatieve zorg (WHO)

‘Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.’

De hele definitie is na te lezen (in het Engels) op de website van de WHO.

Wie bieden palliatieve zorg aan in Leeuwarden

Er zijn verschillende organisaties die palliatieve zorg leveren in Leeuwarden. Vaak hebben patiënten hulp nodig van meerdere hulpverleners. Het is voor mensen vaak niet eenvoudig om in kaart krijgen welke hulp ze nodig hebben en wie ze daarvoor moeten benaderen. Het is daarom verstandig om hulp te vragen aan de eigen huisarts.

Huisarts
Mensen die ongeneeslijk ziek zijn kunnen altijd contact opnemen met de eigen huisarts, ook als men nog onder behandeling is bij een specialist in bijvoorbeeld het Medisch Centrum Leeuwarden.

De meeste mensen hebben in de loop van de jaren een vertrouwensrelatie opgebouwd met hun eigen huisarts. Het kan daarom heel prettig zijn om in de laatste levensfase geholpen te worden door de eigen huisarts. De huisarts kan helpen met het aanvragen van de indicatiestelling. Daarnaast weet de huisarts uit ervaring welke palliatieve zorg er is in Leeuwarden en wie de beste zorg levert.

Thuiszorg in Leeuwarden

Mensen die hun laatste levensfase thuis willen doorbrengen komen meestal in aanmerking voor thuiszorg. Welke zorg iemand nodig heeft hangt af van het ziektebeeld en de fase waarin de ziekte zich heeft ontwikkeld. Vaak neemt de hoeveelheid aan thuiszorg in de loop van het ziekteproces toe. Maar het kan ook zijn dat er relatief weinig thuiszorg nodig is omdat bijvoorbeeld de partner van de zieke de zorg op zich neemt. In dat geval spreekt men ook wel van mantelzorg.

Er zijn diverse thuiszorgorganisaties die palliatieve zorg leveren in Leeuwarden. Voorbeelden daarvan zijnVrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leeuwarden

Er zijn diverse vrijwilligers in Leeuwarden die zich inzetten voor mensen in hun laatste levensfase. Sommige vrijwilligers werken bijvoorbeeld als buddy. Een buddy is iemand waar de zieke mee kan praten. Een buddy kan er ook zijn om soms even wat leuks te doen om zo heel even niet te hoeven denken aan de ziekte. Dankzij de hulp van de buddy kunnen de mantelzorgers soms heel even een moment voor zichzelf hebben om zich weer even op te laden. Mantelzorgers zijn vaak heel moe en verkeren net als hun zieke dierbare in een emotioneel heel zware tijd. Het is dan juist belangrijk voor mantelzorgers dat ze soms even iets anders kunnen doen dan zorg verlenen.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) kan er voor zorgen dat mensen die het nodig hebben hulp krijgen van een vrijwilliger. Er worden verschillende soorten hulp aangeboden. Kijk voor meer informatie of het aanvragen van hulp op www.vptznwfriesland.nl.TOPZ (Team Ondersteunende Palliatieve Zorg) MCL

Het Medisch Centrum Leeuwarden beschikt over een speciaal Team Ondersteunende Palliatieve Zorg (TOPZ). De mensen uit dit team kunnen advies geven rondom het sterven. Het team kan advies geven op medisch gebied, maar op het psychosociaal en spiritueel gebied.

Het TOPZ van het MCL is bereikbaar op telefoonnummer (058) 286 3187. Op de website van het Medisch Centrum Leeuwarden is meer informatie te vinden over TOPZ.

Hospice Leeuwarden

Een hospice wordt ook wel een bijna-thuis-huis genoemd. Het is een plek waar terminaal zieke mensen hun laatste levensfase kunnen doorbrengen als ze niet thuis kunnen verblijven. In Leeuwarden kunnen mensen die terminaal ziek zijn terecht in Hospice Marcelis Goverts Gasthuis. Dit hospice is onderdeel van Het Paltet. Het hospice probeert haar gasten zo veel mogelijk een ‘thuis gevoel’ te bieden.

In Hospice Marcelis Goverts Gasthuis heeft men de beschikking over zes kamers. Elke kamer heeft de beschikking over een eigen badkamer en keukenblok. Het hospice beschikt over een team van verpleegkundigen en vrijwilligers die alle zorg kunnen leveren die nodig is. In het hospice is niet alleen aandacht en zorg voor de zieke maar ook voor de naasten.

Hospice Marcelis Goverts Gasthuis
Noordersingel 54
8917 BB
Leeuwarden
Telefoonnummer: 058 299 8075
Website: www.hospiceleeuwarden.nl

Overlijden in regio Leeuwarden melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206